Bununla birlikte dikkate al?nmas? gereken birkaç sorun var. Öncelikle, oynamak istedi?iniz web sitesinin olumlu geri dönü?leri oldu?unu göz önünde bulundurman?z gereken faktörler.