Îngrijirea personal? prezint? a ris ridicol a descoperit leucemia legat? de tratament care beneficiaz?, în modal, a unui program diferit.

Îngrijirea personal? prezint? a ris ridicol a descoperit leucemia legat? de tratament care beneficiaz?, în modal, a unui program diferit.

Bacteriile din gastrointestinal tract, totu?i, sunt ?i agen?ii pathogeni oportuniste, îngrijirea poate muta traversa barierei de la mucoasa pentru a canalului de infec?ie în ordinatorii principale care sunt, modul mod, etc. .. Imunologic def.

Transmiterea semnalelor biochemistry între întinderea GI RC RC (incl. Microbiomul GI RCIT RC) ?i creier a fost studiat? abia în ultimii ani, giving himself a vital gift for the men?ine cierturi tipuri de corporalosta s?, ??i cui cu chimine immunologice.

Remediu care afec?ioneaz? interac?iuni celulei principal microbiome-computer

Probioticele pe unul dintre medicii actuali care folosesc pentru microbiomul regula GI la îngrijiri înbeneul computerului principal. Cu toate acestea, make it functional ale probioticelor nu pot fi fixate corect, f?r? a biochemical study computerului principal.

Align medically care pot fi use for the microbiomul rule (?i, prin urmare, main interaction microbiom-computer) sunt inhibitori ai protoni Pompei. Accede if num?r? printre 10 medically cu folosind lungi mari superioare lumilor, care sunt folosite pentru aceast? asociere cu the growing rat from infection to SOLDATULUI ÎNREGISTRAT ÎN EL ARCITO.

Intestinal microbiomul joac? un rol important în aceste infec?ii infec?ionale, rezistând (cat sau ori ascenden?a) infection by the pathogeny enteri. When you use inhibitory bombei protect yourself, mul studyi study au schimbat modifications important în microbiomul human al tripei.

Surse:

  • ? ? ? ? 

Lecturi înainte de suplimente

Ultima actualizare: 26 februarie 2019

„Http://www.news-medical.net/news/20201027/Study-analyses-link-between-clonal-hematopoiesis-and-treatment-related-blood-cancer-risk.aspx”,”200″,”OK “,” Revizuitul lui Emily Henderson, B.Sc. 27 octombrie 2020

În ultimii ani, îmbun?t??irea în cancer terapie due to the cretere semificativ? a supravie?uirii cancerului. Exper?ii estimaeaz? c?, Pân? în 2022, United States would have 18 million of supravie?uitori de cancer, give a subset to the aceste supravie?uitori va avea probleme de s?n?tate pe termen lung care trebuie adresate.

Or complicicaie rare treatment for cancer induction this development a cancer secondarin sânge – leucemia myeloid? acut? sau syndrome myelodisplazic associat terapiei. Get tipuri de sânge cancer sunt foarte agresive ?i nu r?spund bine laertrament.

Din punct de vedere istoric, medicii au crezut cà tattament împotriva cancerului, cum ar fi chemotherapy ?i radia?ii, au cauzat o cumuta?i de muta?ii în sange care due to these tipuri of legat of terapie cancer.

Cu toate acestea, în ultimii ani, cercet?torii au descoperit c? aceste muta?ii din sânge pot ap?rea ?i spontan? odat? cu cre?terea v?rstei. You sunted hematopoiez? clonal? (CH) sunt numberase 10-20% din toate staff-urile cu plag? 70 de ani.

Pre CH? CH?????????????????????? CH? CH? CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH dez CH dez CHI CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH dez aceasta frecvent? ?i pacientul cu cancer.

Într-un studiu publicat în Nature Genetics on October 26, 2020, MSK researcher au c?utat s? fie în?eleag? dintre CH the patient with cancer risi risul de a consequential turn to cancer of sânge legat de treatment. Studiul pan? la data inclusive a celor 24,000 persoane step MSK. Cercet?torii au descoperit CH în approximate or treime dintre ei.

Deoarece mul?i oameni leaflets the MSK au Performat tests genetics folosind MSK-IMPACT, avem aceast? resurs? uimitoare care and allow the study of CH the patient with cancer într-a domeniu pe care nimeni altcineva nu a putut s?-l fac?. “

recardio forum pareri

Kelly Bolton, principal author al studiilor ?i medic-om de ?tiin??, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Decodarea modific?rilor genetice treadament specific împotriva cancerului

Concentreaz?-te pe un subgrup de pacien?i cu c?rora la începutul lunii mai detaliu, anchetatorii la rata observat? crescut? a CH îngrijirea persoanei la tratamentul frunzelor primare. Au f?cut leg?turi specifice între terapii împotriva cancerului, cum ar fi radiotherapy ?i special chemioterapiile – de exemplu, medically anumite cu platin? sau agen?i numi?i inhibitori ai topoizomerazei II – pre?i prezen?a CH.

Urma?i întotdeauna schimb?ri din popula?ia general?, conform raportului privind tratamentul pentru cancer în luna mai, în func?ie de genul produsului, de protec?ie genomului. Cu toate acestea, în afar? de acest TP53, nu sunt prezentate denumirea frecvent? „gardianul genomului”.

Profit from MSK’s program of intercepting is to prevent de precizie (PIP), a multidisciplinary tertiary program that identifies people for care prezint? cel mai mare RIS de dezvolta cancerului ?i îmbun?t??irea evalu?rii unei metode de screening, a precursor screening method.

Authorii au început a study of three ani pentru a în?elege dinter relation CH ?i empotrive cancer therapy. Pentru aceast? parte a cercet?rii, more than 500 of persons au fost supuse screening-ului pentru CH tunai Când au venit mai întâi the MSK ?i supported într-a later moment în timpultretamentului.

The conclusion a studiului fost dog persoanele cu CH preexisting to the c?ror sânge carry muta?ii legate of reparearea deterio?rii DNA-ului, cum ar fi TP53, au mai multe ?anse s? aib?ui acuta muta?ii dup? ce au primit cu terapii cancerului, au primitertertrii.

Pove?ti Connect

„Aceast? descoperire ofer? sau leg?tur? direct? între tipul de muta?ie, terapii specifice ?i modul în care aceste celule progreseaz? pentru a devenit un cancer de sânge”, spune Elli Papaemmanuil of the MSK’s Center for Computational Oncology, a single main author. Speranta noastra this ca aceata cercetare ne va adjuta sa implegible intellegem of the CH avea, if the inceapa sa decolta model care prezice cine cu CH are the most mare of the decay of blood cancer.

Pentru a subgroup of patients with CH care au dezvoltat cancer de sânge legat de terapie, cercet?torii au ar?tat c? celulele sanguine au dobândit muta?ii suplimentare în timp ?i au progresat c?tre leucemia. „Acum sunt în mod obi?nuit screening-ul pacien?ilor no?tri pentru prezen?a muta?iilor CH”, Biological Advisor of Calcul Ahmet Zehir, Director of Bioinformatic? clinic? ?i co-author al studiului.

Ability to introduce screening-ul CH realn real timp by the population noastre de paien?i ne-a permits s? înfiin??m sau clinic? dedicat? îngrijirii patient with cancer cu CH. If the mother continues to be the mother of the clinic, the mother is the mother of the cum pot folosi accesteethetheless pentru a g?si modalit??i de detere cancer de sânge legat. Deertrament may treatment. “

Ahmet Zehir, biolog biolog informatic director director al clinicii de bioinformatic?, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Solicita?i verificarea

În viitor, aceast? cercetare poate fi ad?ugat? la ghidarea terapeutic?, indicat c? sunt uneori medicale pentru chimioterapie sunt mai adev?rate decât altele la persoane cu CH. Îngrijirea personal? prezint? un risc de dec?dere a rezultatului în leucemie legat? a tartamentului, bineind astfel, într-un mod similar, intr-un program diferit de tartament.

“Sper?m dog aceast? cercetare ne va allow s? identifice în cele din urm? muta?ii CH pe care le ares o persoan? ?i dac? sunt folosite aceste informa?ii pentru a-adaptai adapts îngrijirea primar? ?i, by Spemenea s, pentru reduce.” .

“Am explorat acest lucru în collaborate with the anchetator of the National Institutul al Cancerului, Institutul de Cancer Dana-Farber, Centrul pentru Cancer Moffit ?i MD Anderson ?i am ar?tat c? astfel de decizii de tattament adapteaz? riscul ar putea performa sau – reduce la semine clinic din leucemia, f?r? a afecta rezultatele pentru cancerul primar “, ad?ugat Dr. Bolton.

Anchetatorii sper?, by also, sez utilizeze din acest studiu pentru a decoda metode mai bune de detes the cancerous sânge legat of CH atunci Când începe is form by prima prima d? – poti poten?ial pentru a väreveningoltaicI not progress cancer.

“Suntem încânta?i de ideea de a continua s? cre?tem ?i s? extindem clinic CH ca part a viziunii join PIP”, spune medicul-om de ?tiin?? Ross Levine, care leads clinic MSK CH ?i this member to the program of oncology human? patoi pathogenez?.

“Pe lâng? continu?rea urm?ririi persoanelor care prezint? cel mai mare risc de la decovolta secundar cancerului, dorul continu? folosind clinica ca vehicul pentru studii de acest gen”, adaug? el. Scopul nostru pe tomenre this de a merge sp a bolilor within a mod pe care nu am fost niciodata in being his inainte knife.

Sursa: Referin?? jurnal:

Bolton, K. L., coli colab. (2020) Therapy against cancerului modeleaz? peisajul de fitness al clonal hematopoiezei. Genetica natural?. .

“Http://www.news-medical.net/life-sciences/Genetic-Inheritance-(Portughez?).aspx”,”200″,”OK”, “From Revizuit de

Theory cromozomatic? eredity

Gena Singurele sunt localizate pe cromozomi. Chromozomii sunt donate gene perechi, sa alelele lor, located în fiecare dintre aceste perechi.

Aceasta este a mea, v? ve?i ajuta s? g?si?i o diferit?. Acest profit se datoreaz? unit??ii meiozei sub form? ovulului spermatozoizilor. Asemenea, genele s-au împ?r?it în dou? jum?t??i. Acestea donate numele alele. Am produs tum Meiotic al fiec?rui chromozom homolog plus nici unul dintre ambele. Cel din mijloc este seria celulelor de îngrijire diviziuni care reproduce celule haploide al c?ror obiectiv total cromozomi.

Odat? ce sperma ovo is the sunt g?site, perechile sunt restaurate mai mult pentru a gena genetic? dou? perechi ?i acum moduri. Dou? alele provin astfel din matricea ?i desc?rcarea tat?lui. This ca sau gen? defect? care provoac? sau tulbare genetic? r?nit? de descenden?i.

Leg?tura genei în cromozomi

Conform principiilor mendeliene ale inheritance, genele trebuie s? fie independente de el însele. Cu toate acestea, exist? mai multe gene pentru cromozomi decech. If you see a dog genele un chromozom sunt r?nite fizic împreun? într-un singur grup legat. A single care sunt gene localizes donate chromozomi differently sunt independent în timpul uni meiosis.

Crossing-Plic ?i recombinare

De la conform theoriei chromozomatice 25% s-ar asem?na cu un tat?, 25%, au p?r?sit dou? ??ri, 25% ar avea o urm? a unui tat? ?i a unuia dintre cel?lalt tat? – ?i 25% ar avea egal s? aib? „alte” urmeaz? fiecare tara.

Deoarece fiecare cromozom this diploid sau appear în perechi, genele din cromozomi differ prin clasificare independent? ?i în timpul uni reproduceri sexuale, recombinate într-o form? forma combinat? sau gen?. Genele nu acela?i cromozom theoretic nu se recombin? niciodat?.

Cu toate acestea, genele submit încruci?ate. În timpul încruci??rii, if schimb? doi cromozomi DNA, echilibrand în mod efficient allele genice dintre cromozomi. Acest proces de încruci??ri chromozomatice are loc în general pe parcursul unei perioade.

The probabilitate of încruci?are care appear între dou? puncte date, nu cromozomiale, this legat? de distan?a dintre puncte. This or the distance lung? mai mare ?ansa unui cru?ament. Pentru genele care sunt cele mai strânse legate între he, totu?i, probabilitatea this mai sc?zut? a încruci??rii c? sunt genele demonstreaz? sau leg?turile of îngrijire genetic?, deoarece sunt alelele pentru celem? ami tele. Cantit??i de leg?tur? dintre sau series of pot fi gene combate to form the leg?tur? liniar?.

Mo?indreea autosomal? recesiv

A major of genes you have a second copy of func?ionare is a lor nu poate fi activ tot func?ional. Când urmeaz? s? fie r?nit, cumtie cum s?-?i fac? autosomul recesiv. În cazul genelor recesive, unele au unele copii modificate ale aceleia?i gene ale fiec?rui a ??rilor, acestea înainte de a fi exprimate.

Cu titlu de exemplu, a fost un chisticiu de fiber care a ap?rut într-un autosomal test recesiv la p?rin?i. În blue caren care ambele def?ri they take their defect într-un nume de alele, from there was possible to pass by gena lor defect în approximate 25% din descen?ii lor. Sau be?i în acest timp sau posibilitate de 75% de-escalate the circumstan?elor. Exist?, de asemenea, vechi caracteristici r?nite care sunt r?nite în acest fel ca blue eyes or red hair.

Figura 1: Recesivitatea autozomal? Mo?tenire. Either persona care are or copies modiat? ?i or copies func?ional? a genei cunoscute ca purt?toare pentru acea gen? modiat? în detail. Exist? doi purt?tori care sunt crescu?i împreun?, cu posibilitatea ca 25% în fiecare s? graviteze îngrijirea descenden?ilor lor de copii ale genelor modificate ?i elementului de îngrijire în circumstan?e.

Mo?indreea autozomal? dominant?

Uneori sau r?nirea genic? this dominant?. This means if the person care this la fel ca or copies a genei, cea sau cea care provoac? defacerea sau aducerea. In some circumstant circumste dominant, this posibilidad sé se detejeze sau gen? modiat? care va ar?ta no signs of circumstance: in other words, the nod nod gene penetrating internally. Example of circumstance genetice care sunt r?nite într-un mod dominant dac? do Huntington sau tipul de neurofibromatoz? – 1 (NF1).

Exist? un gen modificator pentru afec?iunea dominant?, men?inând descenden?ilor 50 pan? la 50% din posibilitatea uni 2 r?ni sau edit gena. Acest lucru este acela?i pentru to?i descenden?i, indiferent of sex descend.

Figure 2: Mo?indreea autosomal? dominant? – persoan? care this purt?toare pentru or gen? dominant? modiat? în copil?rie timpurie, are posibilitatea approx 50% din îngrijirea descenden?ilor s?i s? fie r?ni?i de gen? modiat?.

Mo?indreea legatului de la X.

Acest lucru este observat atunci cand gena modiat? aceast? localizat? nu în X chromozom (doi cromozomi sexuali), ci donate doi cromozomi sexuali. În calitate de femei, ave?i doi chromozomi X atunci Când omul this have an X ?i a Y.

Acest gen recesiv este, prin urmare, sau u?or îngrijire mulherului sau copie modiat?, care nu sunt nici nu sunt circumstan?iale semnalate cauzate de aceast? gen?, nici or? circumstan?? minor?. Ar fi un purt?tor al condi?iilor legate de X. Dac? ave?i o genera?ie în cromozomul X, urma?i circumstan?ele unui cromozom X.

Potrivit patronajului inheritance, this posibil s? ave?i 50% ?anse de îngrijire-l son has circumstance. If you fear the boy, or posibilitate de îngrijire de 50% (1 la 2) the daughter sale r?ne?te o copy defect? ?i acest purt?tor ca matrix.

Fii sau ?ar? sau gen? defect? r?nit? din pântecul t?u if îngrije?te sau transmits a tuturor (100%) of sunt filii ?i before fi purt?tori aceluia?i. Deoarece you, oamenii, nu trece?i plague cromozomul X c?tre sons-ul lor, none din din-ul lor au aceea?i condi?ie legat? de X ca ?i pai-ul t?u (0%).

The muscular distrof of hemofilie ?i Duchenne, precum ?i orbirea red-green color donate r?nit aceast? manier?.

Figure 3: Legacy inheritance from X – deoarece circumstan?ele recesive legate de X affecteaz? mai frecvent ?i mai grav oamenilor decât femeie, deoarece homemii with a chromozom feline X ?i doi chromozomi ai lui X ?i au de obicei de. Al doilea