Sadece yüksek ?anslar? nedeniyle de?il, ayn? zamanda sadece kumarhane a??rl?kl? bir site olarak hareket ettikleri için bahisçilerin dikkatini çekmeyi ba?aran Betebet yetkilileri, asl?nda internet sitesinde ya?anan sorunlar? en aza indirmi? ve daha çok be?eni toplam??t?r. her saat için mevcut olan gerçek zamanl? yard?m hatt?n?n sonucu.