Skor alt? dakika kala de?i?tirilmez.

Skor alt? dakika kala de?i?tirilmez.

YAPTIRILANI BEKLEYEN RAY

Espanyol’un rakibi Rayo Vallecano, Madrid kulübünün Llorente ve Iturra’n?n yapt?r?m?na itiraz etmesi, FC Barcelona’ya kar?? ihraç edilmesi ve ?dare Spor Mahkemesi’nin karar?n? beklemesi üzerine 21 futbolcunun kat?ld??? bir seferle bu Pazar Barselona’ya gidiyor. . Jozabed ve Miku gibi önemli futbolcular sakatl?k nedeniyle listeye girmedi.

Espanyol, bu Sal? günü Rayo Vallecano kar??s?nda Cornellà-El Prat (2-1) kar??s?nda tak?ma bol oksijen veren galibiyetin ard?ndan toparlanma seans? ile antrenman yapt?. Constantin Galca’dakiler, önümüzdeki Pazartesi günü ba?ka bir do?rudan rakibi olan Granada ile 29. maç gününü kapatacak olan maç? ?imdiden dü?ünüyor. 

Alman Bona @kafadergisi

Oturumda spor salonu yapan ve daha önce emekli olan kaptan Javi López ayr? ayr? egzersiz yapt?. Sol dizinde Rayo Vallecano’ya kar?? bir ezilme ya?ad?. Öte yandan, Cañas ve Mamadou zaten grupla birlikteydiler ve kendi yaralar?n? geride b?rakt?klar? ve Los Cármenes’teki çat??maya haz?r olabilecekleri görülüyor. Endülüs’ün varl??? önemli olabilir çünkü Constantin Galca, Víctor Sánchez ve Diop’un yapt?r?mlar? nedeniyle sahan?n merkezinde de?i?iklikler yapmak zorunda kalacak. Cañas, sol aya??n?n ilk parma??nda bir k?r?k ya?arken, Mamadou sol baca??nda bir kas yaralanmas? geçirdi.

Blue and White i?tirakinden birkaç oyuncunun kat?ld??? tipik bir ‘oyun’ da vard?. Rayo Vallecano’nun yede?i olan ve birkaç dakika forma giyen Felipe Caicedo, antrenman?n b?rakt??? ilginç görüntülerden birinde foto?rafta da görülebilece?i gibi arabada bu ?ekilde emekli olmas?na ra?men normal bir ?ekilde kat?ld?.

?lk etapta kazan?lan galibiyetin ard?ndan Barcelona Femenino oyuncular? Rosengard’? Mini Estadi’de konuk ediyor. Ak??ta oyunu buradan takip edin.

Kad?n Barça, ilk kez UEFA Kad?nlar ?ampiyonlar Ligi yar? finaline kalifiye olarak Avrupa’da tarih yazabilir, bu Çar?amba günü Rosengard’a kar?? oynanan ikinci maçta galibiyet veya beraberlik durumunda elde edecekleri bir ?ey, 0- 1 giden.

Mini Estadi, saat 19: 00’dan itibaren belirleyici maça sahne olacak. Barça stadyumunun iyi bir imaj sunmas? ve ekibini kucaklamas? için Barça, Mini’ye giri?in Barça üyesi olsun ya da olmas?n tüm seyirciler için tamamen ücretsiz olaca??n? duyurdu.

Saha giri? yapman?n tek ?art?, biletleri daha önce Boulevard del Camp Nou bilet gi?elerinden veya Mini bilet gi?elerinden bu Sal? günü saat 9:45 ile 18:30 aras?nda veya ayn? Çar?amba günü 17: 00’da alm?? olmak olacakt?r. Mini gi?ede 00 ve 19:45. Oyuna kat?lan halk, arabalar?n? Camp Nou tesislerine park etme olana??na da sahip olacak.

Amaç: Geçen sezonun rekorunu k?rmak 

?ampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin ilk aya??nda geçen sezon Mini Estadi’ye PSG kar??s?nda gelen 8.369 seyirci, bu çar?amba yenme rekoru oldu. Barça, bu rakam? a?mak ve tarihi mücadelesinde kad?n tak?m?na destek olmak amac?yla hem sosyal a?lar hem de resmi kanallar arac?l???yla harekete geçti, okullar, futbol okullar? ve Barça kulüpleriyle ileti?ime geçti. 

Espanyol koçu Constantin Galca, bu Pazartesi Rayo Vallecano’yu yenmek için iki konsept üzerinde ?srar etti: konsantrasyon ve yo?unluk. Rumen teknik direktörü için zaferin formülü budur. “Çok odaklanmal?y?z çünkü Rayo topla iyi çal??an ve riskler alan bir tak?m, ancak her zaman bize ba?l? oldu?umuzu, önemli oldu?umuzu ve kolay oyunlar?m?z?n olmad???n? söylüyorum, ancak odaklanm?? ve büyük bir yo?unlukla oyunu kesinlikle kazanaca??z, “diyen Galca, Madrid halk?n?n bu sisteminin” bizim için iyi olabilece?ini “çünkü kendi bölgelerine kapanmad?klar?n?” ve her zaman kaybetseler bile ayn? ?ekilde oynarlar. “

Alman Bona @kafadergisi

Haftan?n ba??nda tak?m?n ya?ad??? gastroenterit salg?n? ve Betis’e kar?? ma?lubiyetin koçun kilit olmas? üzerine, Constantin Galca “biz zaten çok daha iyiyiz, antrenman yapabildik, almal?y?z” dedi. onun için son maçta sadece bir antrenman seans? yapabilece?imizi “ve ?imdi” çocuklar iyi çal??t? “dedi.

Galca, Deportivo ve Sporting’e kar??l???n? veren, sistemi de?i?tirip tek bir puanla trivote’a dönüp dönmeyece?ine dair ipucu vermedi. “Görece?iz” diye yan?tlad?. Ve Rayo koçu Paco Jémez’in oynad??? cüretkar plan?n Espanyol’a yerle?tirmek isteyece?i ?ey olup olmad???n? aç?klamad?: “Önemli olan ?u anda ne oynad???m?z. Önceden ne oldu?unu unutmal? ve güçlü olmal?y?z. bu oyun. “

Ve “gol ortalamas?na” göre “benim için önemli olan ilk ?ey puanlar, o zaman daha çok kazan?rsan daha iyi” oldu?unu kabul etti, çünkü Rayo do?rudan bir rakip ve Vallecas Espanyol’da 3-0 dü?tü.

FANLARIN ROLÜ

Espanyol koçu, taraftarlar?n yeniden belirleyici bir rol oynayaca??n? umuyor ve Pazartesi gibi dü?ük bir futbol gününde oynanmas?na ra?men Rayo Vallecano’ya kar?? iyi bir mücadele var. Constantin Galca, “Taraftarlar bizi her zaman oldu?u gibi desteklerse, her maç? kazan?r?z,” diye ikna oldu.

Bu pazar Barça ile Sporting de Huelva aras?nda bayanlar Birinci Lig futbol maç? oynan?yor. Iberdrola Ligi’nin 23. haftas?na denk gelen maç. FC Barcelona, ??Rosengard ile Avrupa beraberli?inin ortas?nda bu maç? gerçekle?tiriyor, ?sveç’teki ilk maçta Xavi Llorens’e kar?? 0-1’lik skorla skor b?rakt? ve önümüzdeki hafta Mini’de dönü? aya??n? oynayacaklar.

Barça, Sporting Huelva maç?nda ve ayr?ca sakatlanan Andressa’n?n Rosengard maç?nda önemli bir kay?p ya?ayacak.

91. dakikada bir Ángel Mena golü, 2018 Dünya Kupas? için Güney Amerika elemelerinin lideri Ekvador’a 2.850 metre yükseklikte Quito’da Paraguay ile 2-2 berabere kald?.

VER? SAYFASI

Dünya eleme turu – J.5

Ekvador

2-2

Paraguay

Ekvador

Alexander Domínguez; Luis Antonio Valencia, Frickson Erazo, Gabriel Achilier, Walter Ayoví; Alex Bolaños (m.46, Michael Arroyo), Christian Noboa, Fidel Martínez (m.77, Renato Ibarra), Jefferson Montero; Juan Cazares (m. 82, Ángel Mena) ve Enner Valencia.

Paraguay

Justo Villar; Bruno Valdez (m.49, Iván Piris), Gustavo Gómez, Paulo Da Silva, Miguel Samudio; Richard Ortiz, Néstor Ortigoza, Derlis González (ö.72, Rodrigo Rojas), Edgar Benítez; Jorge Benítez ve Darío Lezcano (m. 83, Hernán Pérez).

Hakem

Daniel Fedorczuk Bentancour (Uruguay). Bolaños, Achilier ve Samudio’yu uyard?.

Hedefler

1-0, m. 19: Enner Valencia. 1-1, m. 37: Darío Lezcano. 1-2, m.58: Darío Lezcano. 2-2, m. 91: Ángel Mena.

Olaylar

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupas? Güney Amerika elemelerinin be?inci gününün maç?, Ekvador’un ba?kentindeki ‘Atahualpa’ Olimpiyat stadyumunda oynand?.

Orta saha oyuncusu yenilmez de la Tri’yi kurtard? ve be? maçta ilk say?s?ndan vazgeçip be? maça yenilgisiz ula?t?. S?ralamada Ekvador on üç, Paraguay ise sekiz puana sahip.

Enner Valencia 19. dakikada Ekvador’a üstünlük sa?larken, Darío Lezcano 37. ve 58.’de iki say? att? ve Mena 91’de beraberli?i aç?klad?.

Ekvador, savunmas?n? dokuz oyuncuya kadar dolduran Paraguay direni?ini k?rmak için tüm rotalar? arad? ve bunu 19. dakikada Valencia oportünizmiyle yapt?.

Noboa sa? üst kö?eye çarpan ?iddetli bir ?ut att?, Valencia ribaundu ald? ve bir çapraz ve flo? ?utu golü ilan etti. On bir dakika sonra, Noboa üst dire?e bir at?? daha yapt?.

Paulo da Silva, Paraguay’?n çekili?ini kaç?rd?. Kaleye yak?n bir noktada serbestti, ancak top sa? dikenin yan?ndan geçti. Sonra Albirroja ad?na topa kötü vurarak harcanan ki?i Derlis González oldu.

Üçüncü denemede, Paraguay, soldan Edgar Benítez’in h?zl? bir kontra ata??ndan sonra berabere kald?, pas? merkeze do?ru yans?tt?, Gabriel Achilier reddetmeyi ba?aramad? ve zevkine göre topu alt tarafa iten Lezcano uygun bir ?ekilde geldi. yay, 37’de.

Eleme turlar?nda üç say?ya ula?an Lezcano, Achilier ve Erazo’dan topu kazand?ktan ve 58. dakikada Domínguez’in sa? taraf?ndan filtrelenen bir at?? yapt?ktan sonra ö?leden sonra Paraguay 1-2 için ö?leden sonra ikinci golü att?.

Ekvador evinde dü?tü ve sald?r?lar? yo?unla?t?rd?, ancak netlikten yoksun kal?rken, Paraguay kar?? sald?r? için bekledi.

Noboa, ?ili ?utunu denedikten sonra üçüncü kez Paraguay mevkiinde bir at?? yapt?.

91’e kadar yerel tak?m 82. dakikada giren Mena 2-2 ile nefes ald? ve kaleci Justo Villar’a hassas bir dokunu?la pariteyi cezaland?rd?.

Önümüzdeki Sal?, alt?nc? tarihte Ekvador, bu Per?embe Bolivya’y? 2-3 yenen Barranquilla’da Kolombiya’y? ziyaret edecek ve Paraguay, Asunción’da Brezilya’y? alacak.

Barça Lassa, bu Cumartesi günü saat 16: 00’da, Xavi Pascual’?n tak?m?n?n Manolo Cadenas’?n yönetti?i Belaruslu Meshkov Brest’i ziyaret edece?i hentbol ?ampiyonlar Ligi 5. gün maç?nda kar?? kar??ya gelecek.

Albert Grace

Barça tak?m? favori olarak ba?l?yor ve Rhein-Neckar pistinde (35-34) kaybettikten sonra Avrupa’da üst üste dördüncü galibiyetini kazanmak istiyor. Ça?r?daki en büyük yenilik, kaptan son iki maç? bel problemi nedeniyle kaç?rd??? için Victor Tomàs’?n varl???d?r. 

Xavi Pascual’?n adamlar?, fiziksel olarak çok güçlü bir tak?m oldu?u ve en önde gelen oyuncular? H?rvat kaleci Iván Pesic, Rus milli oyuncu Alex Shkurinski, H?rvat sol bek Sime Ivic, pivot oldu?u için Cadenas tak?m?na göz kulak olmak zorunda kalacaklar. Sloven Vid Poteko ve en skorer ismi S?rp kanat oyuncusu Darko Djukic.

YÜKSELT +0

17:32

Tam zamanl?! Barcelona, ??ikinci yar?da çöken rakibine kar?? çok daha iyi durumda. Barcelona tak?m?n?n ?ampiyonlar’daki dördüncü zaferi ?imdiden gerçek oldu. 

17:31

Barcelona gol atmadan yine gol att?, bu sefer Aleix’ti. Maç?n bitmesine birkaç saniye kala 21-29. 

17:30

Kaleci olmadan giri? yap?n. 21-28. 

17:30

Tahkim karar?ndan rahats?z olan bir Dika Mem için ihraç. 

17:29

Yurinok için d??lama. 2 dakika kala 21-17’yi takip edin. 

17:26

Entrerríos’tan iki ard???k sopa. 

17:24

Pérez de Vargas için bir ba?ka iyi durak. Skor alt? dakika kala de?i?tirilmez. 

17:24

Aleix’in muazzam iyile?mesi, ancak eli ele onu ?skalad?. 21-27. 

17:23

Fabregas üst dire?e ate? etti. 

17:22

N’Guessan’dan harika aksiyon. 21-27.

17:22

Barcelona, ??8 dakikadan az kala galibiyet almaya çok yak?n. Meshkov topu yine kaybetti. 

17:21

Aleix Gómez, Pesic’e kar?? ba?ar?s?z olmaz. 21-26. Dika Mem, Aleix’i rahat b?rakmaya ne kadar iyi. 

17:21

Obranovic üst dire?e vuruldu.

17:20

Pérez de Vargas’?n paradonu. Meshkov’un skorbord’a yakla?mas?n? önlemek için önemli bir durak. 

17:17

Selviasiuk yine gol at?yor. 21-25. 

Daha fazla yükle

Espanyol için daha az kötüydü. Mavi Beyazl?lar, Granada’y? pratikte cebinde bir kurtulu?la b?rakmal?yd?lar, ancak çok kötü oynad?lar ve bir saatten fazla bir süre boyunca yaln?zca bir oyuncu ile casinoslot forum beraberlik yapabildiler ve kendi kalesine at?lan servet sayesinde. Felakete dokunuldu ve çok ?ey iyile?tirilmesi gerekiyor, ancak bir nokta bir nokta. 

Alman Bona

Constantin Galca, kay?plara ra?men taktik e?ilimini sürdürdü. Óscar Duarte, merkezlerin önünde savunma ekseninin önüne geçti; ve trivote, Hernán Pérez’in sa? kanad? i?gal etmesine izin veren Abraham ve Marco Asensio ile tamamland?.